Thiếu nhân viên, cơ xưởng chế biến tôm hùm thiết lập trung tâm giữ trẻ.

Meteghan, Nova Scotia: Một trong những ngành kỹ nghệ đang thiếu nhân viên nhiều nhất là kỹ nghệ hải sản, chế biến tôm hùm.
Cũng vì quá thiếu nhân viên, và để thu hút người đến làm, nhất là giới phụ nữ, cơ xưởng chế biến tôm hùm Riverside Lobster ở thị trấn Meteghan, tỉnh bang Nova Scotia, đã cho thiết lập một trung tâm giữ trẻ ngay bên cạnh cơ xưởng, để những phụ nữ có thể đem con gửi, trong khi đi làm.
Tưởng cũng nên biết thêm là cũng vì không đủ nhân viên, các cơ xưởng chế biến hải sản ở các tỉnh bang miền Đại Tây Dương của Canada đã phải mướn hàng loạt những người ngoại quốc làm việc tạm thời như những người Mễ, người Phi, người Thái, người Đài Loan…
Cơ xưởng chế biến hải sản ở thị trấn Meteghan có 300 nhân viên mà có đến trên phân nửa là những người ngoại quốc.
Có thể nghề làm trong các công ty hải sản ở miền Đông canada là nghề tốt cho những người đang ở Việt Nam và muốn di dân qua Canada?
Hiện nay riêng tỉnh bang Nova Scotia, đang cần thêm ít nhất 1 ngàn người làm việc trong các cơ xưởng chế biến hải sản.