Thiếu quân, Putin chiêu mộ thêm lính đánh mướn từ Syria

Beirut, Lebanon: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 1 tháng 4, các tổ chức thân Nga ở Syria đang nỗ lực chiêu mộ thêm những lính đánh thuê từ Syria, đồng ý đến chiến đấu bên cạnh quân Nga ở Ukraine.
Một trong những tổ chức thân Nga đang chiêu mộ lính đánh mướn ở Syria là nhóm Wagner Group, và đã tuyển mộ được hàng ngàn lính đánh thuê.
Theo những tin tức loan báo thì điều kiện để được nhận làm lính đánh thuê là những người Syria tuổi từ 23 tuổi cho đến 43 tuổi, và phải có kinh nghiệm là lính chiến.
Mới đây nhà độc tài Putin cũng thông qua quyết định tuyển thêm 16 ngàn lính đánh thuê từ Trung đông.
Cũng theo những tin tức loan báo trong hôm thứ sáu ngày 1 tháng 4, Putin đã ký sắc lệnh bắt thêm khoảng 130 ngàn thanh niên Nga phải đi quân dịch, và đã khiến nhiều gia đình Nga có khả năng, đã tìm cách cho con ra ngoại quốc để tranh bị bắt lính.