Thiếu thuốc chủng ngừa cúm ở thành phố Waterloo và Kitchener.

Waterloo: Tuyên bố với các phóng viên báo chí trong hôm thứ ba ngày 27 tháng 10, nữ bác sị Hsiu Li Wang, quyền bác sĩ trưởng ty y tế vùng Waterloo cho biết là vì số người xin chích ngừa cúm quá đông trong năm nay, cho nên số thuốc chủng ngừa cúm cung cấp cho vùng đã hết.
Tuy nhiên bác sĩ Wang cũng nói là những người chưa được chích ngừa cúm nên nhẫn nại chờ thêm một thời gian nữa, trong khi ty y tế sẽ xin chính quyền tỉnh bang Ontario can thiệp và mua thêm thuốc chủng đến từ các công ty dược phẩm.
Bác sĩ Wang cũng nói là những người muốn chích ngừa thì nên làm những cái hẹn với các văn phòng bác sĩ, để khi có thuốc về thì họ sẽ được chích ngừa ngay và trong lúc này thì ty y tế vùng Waterloo chẳng có cách chi để yêu cầu các công ty dược phẩm gửi thuốc chủng đến ngay, vì cũng có nhiều vùng ở Canada cũng thiếu thuốc chủng ngừa cúm.
Những năm trước thì thuốc chủng ê hề và miễn phí, nhưng cư dân Canada cũng chẳng hào hứng đi chích ngừa.
Năm nay lại khác vì có thêm đại dịch, nên người nào người nấy cũng mau mau xếp hàng xin chủng ngừa cúm.
Bác sĩ Wang cũng nói là chích ngừa cúm vào tháng 11 cũng vẫn còn giúp ích cho việc phòng ngừa trong mùa cúm năm nay.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email