Thỏa hiệp tự do mậu dịch Bắc Mỹ mới được ký kết

Mexico City: Trong hôm thứ ba ngày 10 tháng chạp, bà Chrystia Freeland, phó thủ tướng đã đại diện cho thủ tướng Justin Trudeau ký kết thỏa hiệp tự do mậu dịch mới với đại diện của Hoa Kỳ và Mễ Tây Cơ tại thành phố Mexico, Mễ Tây Cơ.
Tuyên bố trong buổi lễ ký kết, bà phó thủ tướng Freeland cho là ba quốc gia đã đi một bước quan trọng, trong việc thông qua một bản hiệp ước tự do mậu dịch mới, thay thế cho thỏa ước tự do mậu dịch cũ NAFTA đã lỗi thời.
Sau khi ký kết, thỏa ước này sẽ cần sự biểu quyết thông qua ở quốc hội Canada cũng như ở các quốc hội Hoa Kỳ và Mễ Tây Cơ.
Thỏa hiệp tự do mậu dịch Bắc Mỹ mới có tên là the US Mexico Canada Agreement (USMCA).
Theo nhận định của báo Globe and Mail thì thỏa hiệp mới USCMA còn tốt hơn cho Canada,so với thỏa hiệp cũ NAFTA.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email