Thỏa ước hợp tác mậu dịch liên Thái Bình Dương , TPP, là một thành công cho Canada

Ottawa: Trong hôm thứ sáu ngày 26 tháng giêng, tại thành phố Davos, Thụy Sĩ, nơi đang có cuộc họp trên Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới, của các nhà lãnh đạo trên thế giới, thủ tướng Justin Trudeau của Canada loan báo là Canada đã thỏa thuận trong việc tham dự một thỏa ước hợp tác mậu dịch liên Thái Bình Dương với 10 quốc gia khác trong vùng.
Trong số 10 quốc gia này có những quốc gia như Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan, Nhật, Nam Hàn, Việt Nam, Mễ Tây Cơ nhưng không có Hoa Kỳ hay Trung quốc.
Theo nhận định của các chuyên gia tài chánh thì với thỏa ước TPP mới vừa được loan báo, Canada đã có lợi hơn so với thỏa ước TPP cũ được thỏa thuận vào năm 2015,gồm có cả Hoa Kỳ.
Khi ông Trump lên nắm quyền,ông đã cho rút Hoa Kỳ khỏi thỏa ước TPP này.
Với những thỏa ước mậu dịch vừa ký kết: TPP với các quốc gia Thái Bình Dương và thỏa ước tự do mậu dịch với các quốc gia Âu Châu (CETA), Canada đã đạt được nhiều thắng lợi trên trường quốc tế trong cả hai lãnh vực chính trị và kinh tế.
Theo những nhận định của các nhà chuyên môn, với thỏa ước hợp tác mậu dịch Thái Bình Dương, TPP, Canada đã tiết kiệm được hàng năm 600 triệu Mỹ kim tiền thuế nhập cảng những hàng hóa từ các nước trong vùng Thái Bình Dương, cùng ký kết trong thỏa hiệp.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email