Thỏa ước tự do mậu dịch Bắc Mỹ mới tốt cho Canada hơn là thỏa hiệp cũ

Ba năm trước, và trong thời gian còn tranh cử chức tổng thống, tổng thống Trump đã gọi thỏa ước tự do mậu dịch Bắc Mỹ (NAFTA) ký kết từ thời cựu thủ tướng Brian Mulroney là một thỏa ước tồi tệ và bất công nhất cho nước Mỹ.
Ông Trump đã hứa là ông sẽ cho thay thế thỏa ước NAFTA này bằng một thỏa ước khác có lợi cho Mỹ hơn khi ông lên cầm quyền.
Trong mùa thu năm ngoái 2018, cả ba quốc gia Hoa Kỳ, Mễ Tây Cơ và Canada đã đồng ý trên nguyên tắc một thỏa ước mới có tên là USCMA.
Theo nhận định của các chuyên gia thì nội dung của thỏa hiệp mới USCMA cũng chẳng khác gì thỏa hiệp cũ: bình mới nhưng rượu cũ!
Hôm 10/12, đại diện của ba quốc gia đã ký kết một bản thỏa hiệp USCMA với những sửa đổi, mà theo nhận xét của báo Globe and Mail thì dự luật USCMA được tu chỉnh còn có lợi hơn cho Canada so với những dự thảo trước đó.
Bà Chrystia Freeland, phó thủ tướng đã đại diện cho thủ tướng Justin Trudeau ký kết thỏa hiệp tự do mậu dịch mới với đại diện của Hoa Kỳ và Mễ Tây Cơ tại thành phố Mexico, Mễ Tây Cơ.
Sau khi ký kết, thỏa ước này sẽ cần sự biểu quyết thông qua ở quốc hội Canada cũng như ở các quốc hội Hoa Kỳ và Mễ Tây Cơ.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email