Thời Báo tham dự cuộc chạy đua quyên tiền cho từ thiện

Anh Lễ ( trái) với các tham dự viên

Hamilton: Trong ngày Boxing Day 26 tháng chạp, anh Nguyễn Anh Lễ, nhân viên của Thời Báo Corp đã tham dự cuộc chạy đua quyên tiền cho từ thiện tại thành phố Hamilton, trong cái lạnh lẽo của mùa đông, với nhiệt độ cộng thêm cái lạnh của sức gió lên đến trừ 25 độ C.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email