Thông điệp của tổng thống Biden về loại covid biến thể Omicron

Hoa Thịnh Đốn: Trong bản tuyên bố được đọc tại tòa Bạch Ốc hôm thứ hai ngày 29 tháng 11, tổng thống Joe Biden đã trấn an cư dân Mỹ về sự lan tràn của loài covid biến thể Omicron.
Theo tổng thống Biden thì loài covid biến thể Omicron đã tạo ra những lo ngại cho mọi người, nhưng không phải là những chuyện kinh hoàng.
Có 3 thông điệp của tổng thống Biden trong bài diễn văn.
Theo lời tổng thống Biden thì Hoa Kỳ có những loại thuốc chủng ngừa tốt nhất thế giới, hệ thống y khoa tốt nhất và những nhà khoa học giỏi giang nhất và chúng ta đã học hỏi thêm nhiều mỗi ngày.
Tổng thống Biden nói là chúng ta chiến đấu chống lại sự lan tràn của loài covid bằng những hiểu biết về khoa học , chứ không phải bằng sự chao đảo và rối trí.
Cũng theo lời tổng thống Biden thì cách tốt nhất bảo vệ mình khỏi bị nhiễm covid là chủng ngừa.
Cho tới nay chỉ có 59 phần trăm cư dân Mỹ được chủng ngừa covid hoàn toàn 2 mũi, thua xa so với tỷ lệ chủng ngừa ở các quốc gia khác như Canada.
Tổng thống Biden khuyến khích cư dân Mỹ đi chủng ngừa: nếu đã chủng ngừa 2 mũi thì đi chủng ngừa mũi bổ sung, còn nếu chưa chủng ngừa thì hãy mau mau đến các y viện đang chủng ngừa covid miễn phí. Theo tổng thống Biden thì có 80 ngàn địa điểm chủng ngừa covid ở khắp Hoa Kỳ.
Tổng thống Biden nói nếu các thử nghiệm cho thấy là những loại thuốc chủng ngừa cần được cập nhật lại, thì Hoa Kỳ sẽ cho sửa đổi ngay tức khắc.
Tổng thống Biden cũng nhấn mạnh là ông không nghĩ cần đưa thêm những biện pháp phong tỏa hay phòng ngừa khác, nhưng chính quyền Mỹ da94 chuẩn bị và sẵn sàng đưa ra những biện pháp mới khi cần thiết.
Tổng thống Biden cũng ca ngợi những quyết định nhanh chóng thông báo cho mọi người của các nhà khoa học gia Nam Phi, để thế giới có thì giờ chuẩn bị, chứ không dấu nhẹm đi như trường hợp xảy ra đầu tiên ở Vũ Hán.

Tin tức khác...