Thống đốc Abbott bị kiện về sắc lệnh giới hạn số thùng đựng phiếu khiếm diện

Nhiều tổ chức tranh đấu cho quyền bầu cử của cư dân như các hội đoàn cử tri gốc Latino và khối cử tri phụ nữ tại Texas đã cùng nộp đơn thưa kiện Thống đốc Greg Abbott của Texas về sắc lệnh giới hạn số thùng đựng phiếu bầu khiếm diện của cử tri xuống còn 1 thùng phiếu duy nhất cho mỗi tỉnh hạt. Ông Abbott biện minh rằng quyết định này là nhằm ngăn chặn tình trạng gian lận phiếu bầu, nhưng lại không đưa ra bằng chứng và nhiều chuyên gia về luật lệ bầu cử đều cho rằng việc gian lận này rất khó xảy ra.

Trước đó, nhiều tỉnh hạt lớn và đông dân như Harris và Travis đều đã sếp đặt nhiều thùng phiếu tại nhiều địa điểm trong tỉnh hạt để giúp cho cử tri có thể dễ dàng đến bỏ lá phiếu bầu khiếm diện của mình trong bối cảnh cơn đại dịch còn hoành hành. Theo sắc lệnh của ông Abbott, tất cả các thùng phiếu này đều phải bị dẹp bỏ, và rất nhiều cử tri trên toàn tỉnh hạt rộng lớn phải vất vả mất thêm thời giờ và công sức để chạy đến một địa điểm duy nhất có đặt thùng phiếu.

Đơn kiện được nộp tại toà án liên bang ở Austin nói rằng sắc lệnh của ông Abbott đã vi phạm vào Bộ Luật Quyền Bầu Cử mà Quốc Hội Hoa Kỳ đã thông qua vào năm 1965, cũng như vi phạm vào hai tu chính án số 1 và số 14, trong đó có qui định bảo đảm quyền được bảo vệ bình đẳng cho người dân trong việc bầu cử. Sắc lệnh này coi như gây thiệt hại nặng nề cho những người gốc thiểu số và cao niên, vì họ phải vất vả hơn bình thường để đến một thùng phiếu duy nhất trên toàn tỉnh hạt. 

Dĩ nhiên, nhiều chính trị gia phe Cộng Hoà như ông Allen West, chủ tịch chi bộ đảng tại Texas, lại ca ngợi việc làm này của ông Abbott, và cho rằng đó là trách niệm của ông thống đốc nhằm bảo đảm sự an toàn của vụ bầu cử. Những chính trị gia và ứng viên phe Dân Chủ thì cho rằng điều này nhằm trong kế hoạch của phe Cộng Hoà muốn dẹp bớt cơ hội đi bầu của người dân, nhất là thành phần gốc thiểu số và phụ nữ, vốn có khuynh hướng bỏ phiếu ủng hộ phe Dân Chủ nhiều hơn.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email