Thống đốc Abbott hứa sẽ hoàn tất bức tường biên giới của Trump

Thống đốc Greg Abbott vừa đưa ra lời tuyên bố rằng các nhân viên công lực của tiểu bang Texas sẽ bắt đầu việc bắt giữ những di dân nào vượt biên giới ở phía nam và chính quyền tiểu bang sẽ tiếp nối công việc còn dở dang của cựu tổng thống Donald Trump về xây cất bức tường biên giới giữa hai nước Hoa Kỳ và Mễ Tây Cơ.
Khi ông Trump bắt đầu ra tranh cử vào năm 2015, ông đưa ra lời hứa hẹn là sẽ cho xây bức tường biên giới dài hơn 1,900 dặm từ Texas chạy dài đến California và sẽ bắt phía Mễ Tây Cơ phải trả chi phí. Dĩ nhiên không ai một viên chức nào của chính quyền Mexico đã trả một đồng xu nào, và chính quyền Trump đã tự động chôm chĩa một phần trong ngân sách của Bộ Quốc Phòng Mỹ để trang trải cho chi phí xây bức tường, chẳng hạn như đã chi ra $22 triệu Mỹ-kim để xây những phòng ăn tập thể tại Trại Bullis ở San Antonio.
Bản tổng kết của Tổng Nha Kiểm Soát Biên Phòng (Border Patrol) cho biết có khoảng 453 dặm của bức tường biên giới đã được xây cất trong 4 năm qua. Trong số này, có 351 dặm thực sự là những hàng rào cũ được thay mới, và chỉ có 47 dặm của bức tường được coi là thực sự mới xây, và 55 dặm còn lại được xem như là “hàng rào phụ”.
Qua ngày hôm sau, Tòa Bạch Ốc đã kêu gọi Quốc hội Hoa Kỳ hãy hủy bỏ những ngân khoản tài trợ việc xây dựng bức tường mà chính quyền Trump đã lấy ra một cách trái phép, và gián tiếp để cho chính quyền Texas tự nhiên đảm nhận việc xây cất này và tự trả tiền lấy, với chi phí không nhỏ. Theo ước tính hiện nay, chính quyền Trump đã phải chi ra số tiền khoảng $46 triệu Mỹ-kim cho mỗi dặm đường của bức tường biên giới này.
Chính quyền Biden cũng cho biết là sẽ hoàn trả lại ngân khoản 2 tỷ Mỹ-kim để xây cất các căn cứ quân sự mà chính quyền Trump trước đó đã tự động chôm chĩa để tài trợ cho bức tường.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email