Thông qua dự luật chi tiêu, tránh tình trạng chính phủ đóng cửa

Thượng viện ngày 19/12 chấp thuận và gửi cho Tổng thống Donald Trump gói các dự luật chi tiêu cho các chương trình của chính phủ trong năm tài khóa 2020 (kéo dài tới ngày 30/9/2020) trị giá 1,4 ngàn tỷ đô la, chấm dứt nguy cơ chính phủ bị đóng cửa vào cuối tuần này khi ngân quỹ tạm thời hết hạn.
Trong số này, Ngũ Giác Đài sẽ được cấp 738 tỷ đô la cho các hoạt động quân sự, hơn năm ngoái 22 tỷ.
Trong gói dự luật này cũng bao gồm một loạt các đề xuất mới như cấp ngân quỹ cho Lực lượng Không gian quân sự, tăng tuổi mua thuốc lá từ 18 đến 21, và bỏ một số loại thuế nhằm tài trợ cho Obamacare.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email