Thử nghiệm sơn 3D các vạch trắng băng qua đường

Lần đầu tiên tại Canada, các vạch trắng sơn theo dạng 3D trên lối đi bộ băng qua đường được thử nghiệm tại Outremont.

Các vạch trắng được vẽ 3 chiều nhìn như khối bê-tông nổi cộm trên mặt đường nhằm gây chú ý cho các tài xế để bảo đảm đường phố an toàn hơn.

Mindy Pollak, thành viên hội đồng quận Outremont nói: “Nó sẽ khiến các tài xế nghĩ ngợi vài giây và lái chậm lại vài giây”.

Pollak giải thích, kế hoạch thí điểm này đang được thử nghiệm tại hai ngả tư ở Outremont, nơi thường xảy ra tai nạn trong mấy năm qua. Kế hoạch nhằm tăng an toàn cho người đi bộ, giảm tai nạn, lối đi bộ qua đường dễ thấy hơn và tài xế sẽ lái chậm lại.

Đây là kế hoạch thí điểm đầu tiên tại Montréal nhưng nó đã được thực hiện ở những nơi khác như Iceland chẳng hạn.

Quận Outremont cho biết sẽ đánh giá kết quả kế hoạch thí điểm và sẽ xem xét áp dụng tại các nơi khác.