Thủ hiến B.C. muốn biết có quyền ngăn cản những người ở các tỉnh bang khác đến thăm B.C. không

Thủ hiến của B.C. cho biết ông đang xem xét những gì có thể làm để ngăn du khách từ các tỉnh khác đến đây.

Điều này xảy ra khi COVID-19 tiếp tục lan rộng, và sau khi các cộng đồng trên khắp B.C. đón khách thập phương trong và ngoài nước trong những ngày nghỉ lễ.

Thủ hiến John Horgan nói rằng ông nghe thấy rõ ràng rằng mọi người đang lo lắng về chuyến du lịch này và muốn nó dừng lại. Ông nói “Chúng tôi đã cố gắng hết sức để tìm cách đáp ứng mục tiêu đó của công chúng theo cách phù hợp với Hiến chương và các quyền cơ bản khác ở Canada, vì vậy lời khuyên pháp lý là những gì chúng tôi đang tìm kiếm.”

Ông Horgan cho biết mặc dù việc du lịch quốc tế đã được giải quyết gần hết, nhưng vẫn còn những thách thức “khi nói đến tính di động trong nội xứ Canada”. Ông nói rằng ông muốn xác định một lần và mãi mãi liệu tỉnh bang có thể hạn chế những người Canada khác du lịch đến B.C. hay không.

Ông cho biết thêm các Thủ hiến và các nhà lãnh đạo lãnh thổ khác đang có cùng một ý tưởng, hiện tại muốn giữ mọi người ở lại trong tỉnh của họ. Ông Horgan cho biết ông muốn có thể chắc chắn cung cấp cho người dân British Columbia một trong hai thông điệp: “Chúng tôi không thể làm điều đó và chúng tôi sẽ không làm điều đó” hoặc “Có một cách để làm điều đó và chúng tôi sẽ làm việc với các tỉnh bang khác để đạt được nó.”

Tuy nhiên, ông lưu ý, nó không đơn giản như việc đóng cửa biên giới ở các tỉnh Duyên hải miền đông của Canada. Ông Horgan giải thích: “Dân số của các tỉnh Duyên hải miền đông không nhiều bằng British Columbia, vì vậy chỉ có một số cách ra vào và quản lý dễ dàng hơn so với B.C. ở đây.”

Vào tháng 11, ông Horgan nói rằng ông muốn có một thông điệp thống nhất cho mọi người để tránh tất cả các chuyến du lịch không cần thiết trong thời gian xảy ra đại dịch. Ông đã thúc giục tất cả không tới B.C. nếu không cần thiết, và ông muốn mọi người trên toàn quốc nhận được thông điệp giống nhau

Xem thêm

Nhận báo giá qua email