Thủ hiến Doug Ford có triển vọng trở lại nắm quyền

Toronto: Như những tin tức đã thông báo thì vào ngày 2 tháng 6 năm nay 2022, cư dân trong tỉnh bang Ontario sẽ bầu lại một chính quyền mới.
Các ứng viên của chính đảng ở tỉnh bang Ontario có vỏn vẹn thời gian 1 tháng để đi vận động tìm cử tri ủng hộ.
Kết quả của một cuộc thăm dò dân ý mới đây cho thấy là thủ hiến Doug Ford và đảng Bảo Thủ Cấp Tiến có triển vọng trở lại nắm quyền.
Theo kết quả của cuộc thăm dò dân ý của tổ chức Forum Research phổ biến hôm thứ sáu ngày 6 tháng 5 thì 38 phần trăm những người được hỏi ý kiến ủng hộ đảng Bảo Thủ Cấp Tiến, 31 phần trăm ủng hộ đảng Tự Do và 25 phần trăm ủng hộ đảng Tân Dân Chủ.
Tại vùng North York, 44 phần trăm người được hỏi ý kiến ủng hộ đảng Bảo Thủ Cấp Tiến, 25 phần trăm ủng hỗ đảng Tự Do và 21 phần trăm ủng hộ đảng Tân Dân Chủ.
Trong 3 thủ lãnh của ba chính đảng ở tỉnh bang Ontario, phần lớn cư dân đều nhận biết thủ hiến Doug Ford nhưng có rắt nhiều người không biết hai vị thủ lãnh của các đảng Tự Do và Tân Dân Chủ là ai?
Nếu nói riêng về các thủ lãnh các chính đảng thì 35 phần trăm những người được hỏi ý kiến ủng hộ thủ hiến Doug Ford, 29 phần trăm ủng hộ bà Andrea Horwath, thủ lãnh đảng Tân Dân Chủ và 17 phần trăm ủng hộ ông Steven Del Duca, thủ lãnh đảng Tự Do.