Thủ hiến Doug Ford muốn giảm những ngăn cấm cho các cơ sở thương mại trong vùng “nóng”

Toronto: Trong hôm thứ sáu ngày 30 tháng 10, thủ hiến Doug Ford của tỉnh bang Ontario nói là ông muốn các viên chức y tế trong tỉnh bang, thiết lập một chương trình cho các cơ sở thương mại ở trong các khu vực vừa bị chuyển trở lại giai đoạn 3, được quyền mở cửa trở lại.
Theo thủ hiến Ford thì mới đây các viên chức y tế trong tỉnh bang đã dựa vào số người lây nhiễm covid và đưa ra một biểu đồ cho là tình trạng lây nhiễm ở tỉnh bang Ontario đã lên đến đỉnh và số người lây nhiễm sẽ giữ ở mức độ trung bình 800 người lây nhiễm 1 ngày trong những ngày sắp tới.
Vì thế, thủ hiến Ford muốn giảm những hạn chế, cho các cơ sở thương mại trong 4 khu vực vừa bị chuyển sang giai đoạn 3 là thành phố Toronto, vùng Peel, vùng York và thành phố Ottawa.
Thời hạn 28 ngày ở giai đoạn 2 của bốn vùng vừa kể,sẽ kết thúc vào ngày 6 tháng 11, và thủ hiến Ford hy vọng những cơ sở thương mại vừa bị đóng cửa hay có thêm những giới hạn, sẽ được mở cửa trở lại, vì ông nghĩ là chúng ta sẽ còn phải sống chung với những con vi rút một thời gian dài nữa.
Một khu vực ở trong giai đoạn 2 thì các phòng tập thể dục, các rạp xi nê sẽ bị đóng cửa, các nhà hàng không được tiếp khách trong nhà, mà chỉ được tiếp khách hàng ở bên ngoài sân patio.
Cũng theo bản tường trình thì phần lớn những vụ lây nhiễm gần đây ở vùng đại thủ phủ Toronto và thành phố Ottawa đã diễn ra ở các nhà hàng, các quán rượu và không có nhiều những lây nhiễm ở các phòng tập thể dục.
Thủ hiến Ford cũng nói là nếu chính quyền tỉnh bang không buộc 4 vùng “nóng” trong tỉnh bang trở lại tình trạng mở cửa ở giai đoạn 2, thì có thể bây giờ số người bị nhiễm covid ở tỉnh bang Ontario cũng không thua gì tỷ lệ số người nhiễm vi rút ở các nước Pháp và Tây Ban Nha?

Xem thêm

Nhận báo giá qua email