Thủ hiến Doug Ford và đảng Bảo Thủ Cấp Tiến có triển vọng nắm quyền trở lại

Toronto: Ngày bầu cử lại nghị viện tỉnh bang Ontario đã cận kề, là ngày 2 tháng 6 sắp đến.
Trong vòng 2 tuần còn lại, các ứng viên của các đảng chính trị đang ráo riết vận động tìm sự ủng hộ của cử tri.
Một loạt những cuộc thăm dò dân ý của nhiều tổ chức thăm dò dân ý khác nhau cho thấy là thủ hiến Doug Ford và đảng Bảo Thủ Cấp Tiến có triển vọng trở lại nắm quyền, và người ta chưa biết là đảng Bảo Thủ Cấp Tiến sẽ chiếm được đa số ghế như cuộc bầu cử nghị viện diễn ra vào tháng 6 năm 2018.
Sau đây là kết quả những cuộc thăm dò dân ý gần đây:
– Theo kết quả cuộc thăm dò của tổ chức thăm dò dân ý Research Co thì 34 phần trăm những người được hỏi ý kiến ủng hộ đảng Bảo Thủ Cấp Tiến, 29 phần trăm ủng hộ đảng Tự Do, 23 phần trăm ủng hộ đảng Tân Dân Chủ và 7 phần trăm ủng hộ đảng Xanh.
-Theo Innovative Research Group: 36 phần trăm ủng hộ đảng PC, 31 phần trăm ủng hộ đảng Tự Do, 23 phần trăm ủng hộ đảng NDP và 7 phần trăm ủng hộ đảng Xanh.
-Theo Abacus Data thì 35 phần trăm những người được hỏi ý kiến ủng hộ đảng PC, 28 phần trăm ủng hộ đảng Tự Do, 24 phần trăm ủng hộ đảng NDP và 7 phần trăm ủng hộ đảng Xanh.
Dựa vào các dữ kiện vừa kể và nếu cuộc bầu cử nghị viện tỉnh bang Ontario diễn ra ngay bây giờ thì đảng Bảo Thủ Cấp Tiến sẽ trở lại nắm quyền và đảng Tự Do sẽ về hạng nhì, sẽ giữ vai trò của đảng đối lập trong nghị viện tỉnh bang Ontario.