Thủ hiến Francois Legault và đảng cầm quyền CAQ thắng lớn

Montreal: Trong cuộc bầu cử lại nghị viện tỉnh bang Quebec diễn ra trong ngày thứ hai 3 tháng 10, thủ hiến Francois Legault và đảng cầm quyền CAQ đã thắng lớn.
Theo những kết quả sơ khởi thì đảng CAQ chiếm 89 ghế trong số 125 ghế trong nghị viện. Trong nhiệm kỳ trước, đảng cầm quyền CAQ cũng chiếm đa số ghế nhưng chỉ có 76 ghế.
Trong bài diễn văn thắng cuộc, thủ hiến Legault nói là ông ta là thủ hiến cho tất cả mọi người trong tỉnh bang. Ông cũng nói là ông nhận được tín hiệu của cử tri là tiếp tục chương trình mà đảng CAQ đã đề ra.
Thủ hiến Legault nhấn mạnh là những mục tiêu chính của ông và đảng cầm quyền là phát triển nền kinh tế, giảm mức lạm phát và cải tổ lại nền bảo hiểm y tế.
Đảng CAQ thắng lớn trong cuộc bầu cử và chiếm 58 phần trăm số phiếu bầu của cử tri.
Trong bài diễn văn, thủ hiến Legault nói phần lớn bằng tiếng Pháp, chỉ chen vào một vài câu tiếng Anh, vì ông nói ông có nhiệm vụ bảo vệ sự tồn tại của tiếng Pháp ở Quebec.
Cuộc tranh cử nghị viện kỳ này kéo dài 36 ngày, nhưng từ những ngày đầu tiên của cuộc tranh cử, các bình luận gia thời cuộc đã tiên đoán là đảng CAQ và thủ hiến Legault sẽ thắng.
Đảng Tự Do về hạng nhì với 22 ghế và sẽ vẫn là đảng đối lập ở Nghị viện. Đảng Tự Do thắng phần lớn ở thành phố Montreal.
Đảng Bảo Thủ không chiếm một ghế nào trong cuộc bầu cử, kể cả người thủ lãnh cũng bị rớt đài.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email