Thủ hiến Jason Kenney từ chức thủ lãnh đảng Bảo Thủ Thống Nhất

Edmonton: Kết quả cuộc đánh giá lại khả năng thủ lãnh ( a leadership review) cùa đảng Bảo Thủ Thống nhất tỉnh bang Alberta được công bố trong hôm thứ năm ngày 19 tháng 5, cho thấy là 51 phần trăm đảng viên đã bỏ phiếu ủng hộ thủ lãnh kiêm thủ hiến tỉnh bang, ông Jason Kenney.
Tuy nhiên con số 51 phần trăm số phiếu ủng hộ là con số tối thiểu mà một thủ lãnh được quyền ở lại, tiếp tục lãnh đạo.
Nhưng thủ hiến Kenney đã không hài lòng với số đảng viên tín nhiệm ông ở mức tối thiểu đó, cho nên ông đã loan báo là ông sẽ từ chức thủ lãnh ảng Bảo Thủ Thống Nhất, nhưng vẫn tạm quyền cho đến khi các đảng viên bầu lên một thủ lãnh mới.
Thủ hiến Jason Kenney đã kết hợp hai đảng Bảo Thủ Cấp Tiến và đảng Hoa Hồng Dại thành đảng Bảo Thủ Thống Nhất vào năm 2017 và đã đưa đảng Bảo Thủ Thống Nhất thắng với đa số ghế ở nghị viện tỉnh bang Alberta vào năm 2019.
Tuy nhiên hiện có những rạn nứt trong nội bộ đảng Bảo Thủ Thống Nhất từ những thành phần kết hợp của hai đảng Bảo Thủ Cấp Tiến và Hoa Hồng Dại cũ, và đã đưa đến việc thủ hiến Kenney từ nhiệm.