Thủ hiến Rachel Notley là nữ thủ hiến thứ 7 ở Canada bị mất chức trong 6 năm qua.

Edmonton: Như những tin tức loan báo mới đây là trong cuộc bầu lại nghị viện tỉnh bang Alberta, đảng Bảo Thủ Thống Nhất của thủ lãnh Jason Kenney đã đoạt 63 ghế, trong số 87 ghế ở nghị viện tỉnh bang, và sẽ thành lập một chính quyền mới, trong khi đảng NDP của bà cựu thủ hiến Rachel Notley chỉ chiếm có 24 ghế và trở thành đảng đối lập trong nghị viện.
Thủ hiến Notley là nữ thủ hiến thứ 7 của Canada bị mất chức trong vòng 6 năm qua.
Theo bà Melanee Thomas, giáo sư của trường đại học Calgary thì những phụ nữ trong lãnh vực chính trị ở Canada vẫn gặp những sự không công bằng so với những người đàn ông.
Trong năm 2013 cho đến nay, các nữ thủ hiến của các tỉnh bang Canada lần lượt bị mất chức gồm có bà Christy Clark ở tỉnh bang British Columbia, bà Alison Redford ở tỉnh bang Alberta, bà Kathleen Wynne ở tỉnh bang Ontario, bà Pauline Marois ở tỉnh bang Quebec, bà Kathy Dunderdale ở tỉnh bang Newfoundland, bà Eva Aariak ở vùng Nunavut và bà Rachel Notley ở tỉnh bang Alberta.