Thu hồi gần 10,000 garage heater được bán tại Canadian Tire trên toàn quốc

Bộ Y tế Canada đã ban hành lệnh thu hồi hai hiệu máy sưởi nhà để xe (garage heater) loại gắn trần nhà do có nguy cơ gây bỏng và hỏa hoạn.

Health Canada cho biết tất cả các máy sưởi hiệu Thermosphere có date code tận cùng là 2020 và tất cả các máy sưởi thương hiệu Mastercraft có date code tận cùng là 2020 hoặc 2021 đều bị thu hồi.

Đợt thu hồi trước đó vào tháng 5 năm 2022, gồm máy sưởi Mastercraft có date code kết thúc là 2020, hiện đã được mở rộng cả máy sưởi có date code kết thúc là 2021.

Có thể tìm thấy date code trên nhãn dán trên máy sưởi. Máy sưởi Thermosphere không có dán date code trên hộp, còn máy sưởi Mastercraft thì có.

Cả hai sản phẩm đều là máy sưởi nhà xưởng/nhà để xe công suất 7500W/240V gắn trần đi kèm với remote thermostat.

Tính đến ngày 17/4, cả hai công ty sản xuất hai loại máy sưởi này đã nhận được 17 báo cáo về các tai nạn liên quan đến máy sưởi, tuy nhiên, không có ai bị thương tích.

Người tiêu dùng nên ngừng sử dụng hai loại máy sưởi này ngay lập tức và mang chúng tới nơi mua để được đổi hoặc hoàn lại tiền.

Từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 4 năm 2023, gần 9,700 máy sưởi hai loại này đã được bán tại các tiệm Canadian Tire trên khắp Canada.

Bất kỳ ai đã mua một trong những máy sưởi bị thu hồi đều có thể liên lạc với HomeEasy Industrial Co. Ltd. theo số 1-866-206-0888 trong giờ làm việc hoặc tại service@hena.ca để biết thêm thông tin. Bất kỳ ai mua tại Canadian Tire đều có thể gọi cho công ty theo số 1-800-387-8803 trong giờ làm việc để biết thêm thông tin. 

Xem thêm

Nhận báo giá qua email