Thu hồi nước sốt hiệu President’s Choice

Công ty Loblaw Companies Ltd. vừa xác nhận đang cho thu hồi trên toàn quốc một số xúc xích hiệu President’s Choice và PC Black Label vì nghi bên trong chúng có những mảnh kính vụn.

Theo Cơ quan Kiểm tra Thực phẩm Canada (Canadian Food Inspection Agency – CFIA), những loại bị thu hồi gồm có President’s Choice Creamy Horseradish, đựng trong các lọ có dung tích 250 ml với thời hạn dùng tốt nhất trước ngày 9-9-2019, President’s Choice Thai Red Curry Cooking Sauce trong những lọ 400 ml với thời hạn dùng trước 15-12- 2019, và PC Black Label Lemon Curd trong các lọ 250 ml với hạn dùng trước 21-9-2019.

Cho đến nay chưa có ghi nhận nào về những trường hợp bị thương tích do ăn các thực phẩm nói trên.

Quyền Phạm (Theo CBC)