Thủ lãnh đảng Bảo Thủ hứa sẽ sửa đổi lại hệ thống thâu nhận người tỵ nạn, nếu đảng này thắng cử.

Toronto: Trong bài diễn văn đọc tại một cuộc hội thải ở thành phố Toronto hôm thứ ba ngày 28 tháng 5, ông Andrew Scheer, thủ lãnh đảng Bảo Thủ đã hứa là ông sẽ cho sửa đổi lại việc thâu nhận những người tỵ nạn vào Canada.
Thủ lãnh Scheer cho biết nếu đảng Bảo Thủ lên nắm quyền sau cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 10 sắp tới, ông sẽ cho hủy bỏ thỏa ước ” Safe Third Country” đã ký kết giữa Hoa Kỳ và Canada.
Thỏa ước này cho phép Hoa Kỳ hay Canada có thể trục xuất những người tỵ nạn qua các quốc gia này trở lại xứ mà những người tỵ nạn này lén đến đầu tiên: hoặc Hoa Kỳ và Canada.
Tuy nhiên thỏa ước này có “cái thòng lọng” là Hoa Kỳ và Canada chỉ có quyền trục xuất những người tỵ nạn trở lại xứ mà người này đến đầu tiên, nếu họ xin tỵ nạn ở các trạm kiểm soát biên giới.
Những người tỵ nạn từ Mỹ qua Canada, ở những nơi không có trạm kiểm soát.
Chính quyền liên bang của đảng Tự Do đã không có một quyết định nào về việc những người tỵ nạn từ Mỹ vượt qua biên giới bất hợp pháp.
Kể từ năm 2017 đến nay, có trên 43 ngàn người từ Mỹ vượt biên giới bất hợp pháp vào Canada.
Chính quyền liên bang đã bỏ ra hàng chục triệu dollars để nuôi nấng và cung cấp những dịch vụ y tế và xã hội cho những người này.