Thủ lãnh đảng Bảo Thủ Ontario gặp gỡ Cộng đồng người Việt Toronto

Hôm thứ ba 28/11, lúc 7 giờ tối, Chủ tịch đảng P.C Ontario và các ứng cử viên dân biểu tỉnh bang đã gặp gỡ thành viên Cộng đồng người Việt Toronto để trình bày cương lĩnh tranh cử của đảng Bảo Thủ trong cuộc bầu cử tỉnh bang sẽ được tổ chức vào tháng 6 năm 2018.
Sau phần giới thiệu các ứng cử viên dân biểu tỉnh bang và thủ lãnh đảng Bảo Thủ Ontario, ông Patrick Brown, đại diện phái đoàn P.C Ontario đã tóm lược các điểm chính trong chương trình tranh cử năm tới của đảng Bảo Thủ: Giảm chi phí điện năng, khôi phục trách nhiệm của chính quyền tỉnh bang, hoàn trả tiền giữ trẻ, và sẽ chi tiêu 1.9 tỷ đô la cho lãnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần trong 10 năm tới.
Ông Patrick Brown, trong lời mở đầu, đã chào mừng các thành viên Cộng đồng Việt Nam hiện diện trong buổi thảo luận về tương lai của tỉnh bang Ontario.
“Cách nay 3 ngày, chúng tôi đã giới thiệu cương lĩnh tranh cử của có danh xưng “People’ Guarantee”. “People’ Guarantee” có mục đích cải tiến nền kinh tế tỉnh bang Onatrio, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển thị trường nhân dụng, khuyến khích doanh nghiệp tăng trưởng, và đạt mức tuyển dụng nhân sự cao hơn. “People’ Guarantee” sẽ quan tâm đến những người thụ thuế, như quý vị, những người đã tin tưởng vào giá trị của sự tự do, của sự cần cù làm việc.”, ông Patrick Brown nói.
Ông cũng nhắc đến sự kiện hơn 150.000 người Việt đã bỏ đất nước bị tàn phá vì chiến tranh (ra đi tìm Tự do), vì bị cai trị bởi chế độ độc tài, đã tìm đến một đất nước lạnh lẽo hơn, khác biệt về phong tục, ngôn ngữ, nhưng đã cùng nhau đóng góp vào sự thịnh vượng, lớn mạnh của đất nước Canada.
“Quý vị là một tấm gương tiêu biểu cho tất cả người dân Canada và chúng tôi hãnh diện được đứng trước quý vị đêm nay và hãnh diện đã cùng cộng tác với quý vị trong việc công nhận “Ngày hành trình tìm Tự do”. Đó cũng lý do tại sao chúng tôi đã hãnh diện quàng khăn cờ vàng trong nghị viện tỉnh bang. Chúng tôi mong muốn là một Thủ hiến sẽ cùng với Cộng đồng người Việt bảo tồn những giá trị tự do dân chủ và tận tụy với công việc để gầy dựng nền tỉnh bang Ontario vững mạnh hơn. Đó cũng là lý do đã thúc đẩy đảng Bảo Thủ Ontario vận động cho lá cờ biểu tượng của Tự do được thượng kỳ trước Quốc Hội tỉnh bang”.
Theo “People’ Guarantee”, tầng lớp cư dân trung lưu Ontario sẽ được giảm tổng cộng 22.5% trong 4 năm thuế tỉnh bang (Ontario Tax- lợi tức $42,201 đầu tiên từ chịu mức thuế 5.05% xuống còn 4.5% và từ $42,201 đến $84,405 thuế suất 9.15% xuống còn 7.1%) và sẽ bồi hoàn đến mức tối đa là 75% tiền giữ trẻ và 12% tiền điện.
Năm 1979, 11% ngân sách y tế tỉnh bang Ontario dành cho vấn đề sức khỏe tâm thần nhưng hiện nay, Ontario chỉ chi tiêu có 6 % cho lãnh vực này, ông Patrick Brown cho biết.
“People’ Guarantee” là chương trình tranh cử đảng Bảo Thủ Ontario, dày 78 trang với 140 cam kết với hy vọng sẽ loại được đương kim Thủ hiến Kathleen Wynne trong cuộc bầu cử tỉnh bang vào tháng 6 năm 2018. Tính đến nay, đảng Tự Do (Liberal) đã điều hành hính quyền tỉnh bang Ontario liên tục trong 14 năm.
Ông Patrick Walter Brown, 39 tuổi, luật sư, đắc cử nghị viên thành phố Barrie năm 22 tuổi. Từ năm 2006 đến 2015, ông là dân biểu liên bang, đại diện khu vực Barrie. Tháng 5 năm 2015, ông trở thành thủ lãnh đảng P.C Ontario và từ chức dân biểu liên bang.
Ngày 03 tháng 9 năm 2015, ông đắc cử dân biểu tỉnh bang Ontario trong một cuộc bầu cử bổ túc đơn đơn vị Simcoe North và hiện là trưởng khối đối lập trong Quốc hội tỉnh bang.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email