Thủ lãnh đảng Bảo Thủ Ontario tiếp xúc Cộng đồng người Việt Mississauga

Hôm thứ Tư 27/12, lúc 2 giờ chiều, Chủ tịch đảng P.C Ontario, ông Patrick Brown và thành viên đảng Bảo Thủ đã gặp gỡ Cộng đồng người Việt Mississauga, tổ chức VOICE Canada và Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH vùng Ontario tại trung tâm Cộng đồng Mississaga.
Sau lời chào mừng quan khách của ông Trần Văn Đáo, Chủ tịch Cộng đồng người Việt Mississauga, ông Đỗ Kỳ Anh, Chủ tịch VOICE Canada, trong phần phát biểu, nói, cử tri người Canada gốc Việt sẽ tìm hiểu cương lĩnh tranh cử của các đảng phái và sẽ cổ động đồng hương cùng đi bầu trong cuộc bầu cử tỉnh bang được tổ chức vào tháng 6 năm 2018.
Thủ lãnh đảng Bảo Thủ Ontario, ông Patrick Brown, cho biết đây là cơ hội tốt để đảng Bảo Thủ Ontario hiểu rõ về tập thể người Việt cư ngụ tại thành phố Mississauga và ông hy vọng trong tương lai sẽ có cơ hội được cộng tác với Cộng đồng người Việt Mississauga.
“Đảng Bảo Thủ đã phối hợp với Cộng đồng người Việt thúc đẩy các đại diện dân cử tỉnh bang quàng khăn vàng ba sọc đỏ, trong dịp kỷ niệm ngày người Việt khởi đầu hành trình tìm Tự do”, ông Patrick Brown, nhắc lại sự kiện đa số các dân biểu Ontario lần thứ hai đã quàng khăn Vàng, biểu tượng của người Việt tỵ nạn Cộng sản, trong một phiên họp của Quốc hội tỉnh bang, hôm thứ Tư 26/04, năm 2016.
Buổi gặp gỡ giữa đảng Bảo Thủ Ontario và Cộng đồng người Việt Mississauga kết thúc vào lúc 3 giờ chiều cùng ngày.
Ông Patrick Walter Brown, 39 tuổi, luật sư, đắc cử nghị viên thành phố Barrie năm 22 tuổi. Từ năm 2006 đến 2015, ông là dân biểu liên bang, đại diện khu vực Barrie. Tháng 5 năm 2015, ông trở thành thủ lãnh đảng P.C Ontario và từ chức dân biểu liên bang.
Ngày 03 tháng 9 năm 2015, ông đắc cử dân biểu tỉnh bang Ontario trong một cuộc bầu cử bổ túc đơn vị Simcoe North và hiện là trưởng khối đối lập trong Quốc hội tỉnh bang.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email