Thử nghiệm nhanh covid bắt đầu tại tỉnh bang Alberta

Calgary: Theo những tin tức loan báo thì bắt đầu từ ngày thứ hai 2 tháng 11, những hành khách ngoại quốc đến phi trường Calgary sẽ có hai lựa chọn: hoặc phải tự cách ly 14 ngày trước khi được tiếp xúc với người khác, hay có thể chịu thử nghiệm nhanh covid thì sẽ không phải cách ly.
Ngoài phi trường Calgary, những người qua biên giới Mỹ đến Calgary ở cửa biên giới Coutts cũng có thể có hai lựa chọn như vừa kể trên.
Chương trình thử nghiệm covid nhanh là một sự hợp tác giữa chính quyền liên bang và chính quyền tỉnh bang Alberta.
Những người qua cuộc thử nghiệm nhanh sẽ phải cách ly từ 24 tiếng cho đến 48 tiếng đồng hồ, chờ kết quả cuộc thử nghiệm.
Ngoài ra còn có một công ty tư cũng cung cấp những cuộc thử nghiệm nhanh: công ty Dynalife Medical Labs cung cấp những dịch vụ thử nghiệm nhanh có kết quả trong vòng 72 tiếng đồng hồ, với lệ phí 150 dollars.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email