Thử nghiệm xe bus không người lái ở thành phố Montreal

Montreal: Theo những tin tức vừa loan báo, vào tháng 10 năm nay 2021, chính quyền thành phố Montreal cho phép một dự án thử nghiệm loại xe bus không người lái trong thành phố.
Hai chiếc xe bus nhỏ sẽ chạy liên tục theo đường vòng xung quanh khu thương xá St Hubert trong thành phố Montreal.
Một vòng chạy như vậy sẽ mất chừng 30 phút và xe bus không người lái này, chạy với tốc độ 20 cây số 1 giờ sẽ ngừng ở 7 trạm trên đường đi.
Dự án này sẽ chấm dứt khi tuyết bắt đầu rơi.
Tuy là không cần người lái xe, nhưng trên những chiếc xe bus không người lái này luôn luôn có người coi chừng.
Tuy những xe bus nhỏ này có thể chở 15 hành khách, nhưng vì đại dịch chỉ có 5 hành khách được ngồi trên xe và khi đến trạm nghỉ, có người xuống thì người khác mới được quyền lên và những hành khách không phải trả tiền vé.