Thủ tướng Justin Trudeau bị nhiễm covid lần thứ nhì

Ottawa: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 13 tháng 6, thủ tướng Justin Trudeau vừa bị nhiễm covid thêm lần thứ nhì và ông đang làm việc cách biệt với những người khác.
Trong tuần qua, thủ tướng Trudeau đã công du qua Hoa Kỳ, tham dự cuộc họp thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo Mỹ Châu, the Summit of Americas.
Trong cuộc công du này, thủ tướng Trudeau cũng có hội kiến với tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và cũng hội kiến với nhiều nhà lãnh đạo khác.
Thủ tướng Trudeau cũng cho biết là ông có những triệu chứng nhẹ không quá nặng.
Kinh nghiệm trong trường hợp của thủ tướng Trudeau cho chúng ta thấy là một người có thể bị nhiễm covid nhiều lần, nhưng nếu đã chủng ngừa hoàn toàn thì trường hợp bị nhiễm nhẹ, không phải vào bệnh viện và không nguy hiểm đến tính mạng.