Thủ tướng Justin Trudeau bổ nhiệm hai tân thượng nghị sĩ.

Ottawa: Trong hôm thứ hai ngày 4 tháng chạp,   thủ tướng Trudeau công bố tên của hai tân thượng nghị sĩ độc lập.

Chúng ta cũng biết trước thời của  thủ tướng Trudeau, các vị thủ tướng tiền nhiệm đã bổ nhiệm các thượng nghị sĩ  là những thành viên hay những người ủng hộ  đảng cầm quyền. Thí dụ một thủ tướng  đảng Bảo Thủ sẽ chọn  những thượng nghị sĩ thuộc đảng Bảo Thủ,  thủ tướng đảng Tự Do chọn người theo đảng Tự Do.

Chính vì thế mà  hoàn toàn không có  một thượng nghị sĩ nào thuộc đảng Tân Dân Chủ trong thượng viện Canada.

Khi thủ tướng Trudeau lên cầm quyền, ông  cho hủy bỏ  nhóm thượng nghị sĩ đảng Tự Do, và chọn những người  vào thượng viện là những người không đảng phái nhưng là những người có thành tích.

Những thượng nghị sĩ do thủ tướng Trudeau bổ nhiệm là những thượng nghị sĩ độc lập.

Hai nữ tân thượng nghị sĩ được chọn là bà  Mary Coyle đại diện cho tỉnh bang Nova Scotia  và bà  Mary Jane McCallum đại diện cho tỉnh bang Manitoba.

Bà McCallum là nữ một thượng nghị sĩ gốc thổ dân đầu tiên của Canada. Bà cũng là một nha sĩ  hành nghề tại bộ lạc  the Opaskwayak Cree Nation.

Ngoài việc hành nghề nha sĩ tư nhân, tân  thượng nghị sĩ  cũng làm việc với cơ quan y tế liên bang đặc trách cho người thổ dân và là cố vấn cho chương trình đạo tào nha sĩ thổ dân ở trường đại học Manitoba.

Như thế  từ khi cầm quyền cho đến nay, thủ  tướng Trudeau đã bổ nhiệm tổng cộng 30 thượng nghị sĩ.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email