Thủ tướng Trudeau thay đổi một số tổng bộ trưởng, chuẩn bị cho một cuộc bầu cử lại quốc hội?

Ottawa: Trong cuộc họp báo trên mạng diễn ra trong hôm thứ ba ngày 12 tháng giêng, thủ tướng Justin Trudeau đã cho thay đổi một số thành phần trong nội các, vì sự từ chức của ông Navdeep Bains, tổng trưởng đặc trách về sự đổi mới, khoa học và công nghiệp.
Ông Bains là dân biểu liên bang thành phố Mississauga, đã cho biết là ông từ chức tổng trưởng, nhưng vẫn giữ chức dân biểu và sẽ không ra ứng cử trở lại trong nhiệm kỳ tới.
Lý do mà ông Bains từ chức là vì ông ta muốn dành thì giờ cho gia đình.
Thủ tướng Trudeau đã chuyển ông Francois Phillips Chapagne từ chức vụ tổng trưởng ngoại giao sang giữ chức tổng trưởng vụ đổi mới, khoa học và công nghiệp.
Ông Marc Garneau từ chức vụ tổng trưởng giao thông sang chức bộ trưởng ngoại giao. Ông Garneau nguyên là cựu phi hành gia Canada, từng sống ở Hoa Kỳ 9 năm và có nhiều liên hệ mật thiết với những giới chức trong tân chính quyền của tổng thống Joe Biden.
Người lên thay ông Garneau giữ chức tổng trưởng công chánh là dân biểu Omar Alghabra , đại diện cho cư dân trong thành phố Mississauga.
Cũng có dư luận cho là thủ tướng Trudeau sắp lại nhân lực chuẩn bị cho cuộc bầu lại quốc hội trong năm nay, với hy vọng sẽ thắng trở lại với đa số ghế, như trường hợp vừa xảy ra cho chính quyền đảng Tân Dân Chủ ở tỉnh bang British Columbia.
Ngày bầu cử quốc hội nhiệm kỳ mới sẽ diễn ra theo dự trù , trước ngày 16 tháng 10 năm 2023.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email