Thủ tướng Trudeau và chính quyền đảng Tự Do sống còn, sau cuộc bỏ phiếu tín nhiệm

Ottawa: Trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm diễn ra chiều hôm thứ tư 21 tháng 10, với sự ủng hộ của đảng Tân Dân Chủ, chính quyền đảng Tự Do của thủ tướng Trudeau đã không bị sụp đổ, sau cuộc bỏ phiếu tín nhiệm.
Thật ra đảng Bảo Thủ của thủ lãnh Enrin O’Toole đã đệ trình một kiến nghị yêu cầu thiết lập một ủy ban liên đảng tại quốc hội, để điều tra những khuất tất trong việc chính quyền liên bang cho tổ chức từ thiện WE lãnh nhiệm vụ tạo công ăn việc làm cho các sinh viên trong mùa hè, mà số tiền tài trợ cho chương trình này lên đến gần 1 tỷ dollars. Ngay sau đó chương trình này đã phải hủy bỏ, vì người ta khám phá ra là tổ chức WE có những liên quan đến gia đình thủ tướng Trudeau: trả tiền lệ phí cho bà mẹ, em trai và phu nhân của thủ tướng Trudeau nói chuyện trong các buổi quyên tiền từ thiện trước đó.
Các đảng đối lập đã đòi mở cuộc điều tra tìm những liên quan bất chính giữa tổ chức WE và đảng Tự Do.
Tuy nhiên thủ tướng Trudeau đã nói là việc thiết lập ủy ban điều tra tổ chức WE được xem như là một việc bỏ phiếu tín nhiệm cho đảng cầm quyền.
Nếu đa số dân biểu bỏ phiếu ủng hộ việc thiết lập ủy ban điều tra, thì coi như là bỏ phiếu bất tín nhiệm chính quyền và sẽ có một cuộc bầu cử lại quốc hội sau gần 1 năm đảng Tự Do nắm quyền ở nhiệm kỳ thứ nhì với tư cách một chính quyền thiểu số.
Theo lời ông O’Toole thủ lãnh đãng Bảo Thủ, thì việc thủ tướng Trudeau gắn liền kiến nghị thiết lập ủy ban điều tra tổ chức WE với phiếu tín nhiệm, như là một cách chạy tội, không muốn người ta điều tra những hành vi bất chính của chính quyền.
Cũng theo nhận định của bình luận gia thì thủ tướng Trudeau đã đánh bài liều là tìm cách cho bầu cử lại, với hy vọng là những tín nhiệm của dân chúng về những việc mà chính quyền liên bang đã làm trong thời đại dịch, đảng cầm quyền Tự Do có thể thắng với một chính quyền đa số.
Việc bầu cử lại ngay trong thời gian đại dịch đã diễn ra trong những tháng qua ở các tỉnh bang New Brunswick, Manitoba và hiện đang diễn ra ở tỉnh bang British Columbia, mà kết quả là chính quyền hiện tại của các tỉnh bang này hầu như đều toàn thắng.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email