Thư viện thành phố New York sẽ cho không nửa triệu cuốn sách

New York: Để khuyến khích cư dân trong thành phố đọc sách, thư viện thành phố New York loan báo sẽ cho không nửa triệu cuốn sách cho mọi người.
Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ sáu ngày 17 tháng 6, hệ thống thư viện công cộng của thành phố New York (NYPL) qua chương trình có tên là “Summer at the Library Program” nhắm vào trẻ em và người lớn và giúp những gia đình thiết lập một tủ sách gia đình, sẽ trao tặng nửa triệu cuốn sách trong thời gian mà các trường học nghỉ hè.
Cũng theo bản thông cáo thì số sách tặng sẽ có ở 92 chi nhánh thư viện trong thành phố New York bao gồm cả những khu vực như Bronx, Manhattan..
Nhiều địa điểm cũng còn cho sách viết bằng tiếng Tây Ban Nha hay Trung Hoa.
Hệ thống thư viện thành phố New York còn có cả triệu cuốn sách khác cho những người ham đọc. Những dịch vụ như làm thẻ thư viện đều miễn phí, trong khi người ta có thể trả sách trễ mà không bị nộp tiền phạt.