Thuế chống đầu cơ – nhà để trống của B.C. sẽ gia tăng

Chính quyền B.C. hôm thứ Ba 10-12 tuyên bố: kể từ ngày 31-12-2019 sẽ nâng Thuế Chống Đầu cơ và Nhà Để trống (Speculation and Vacancy Tax – SVT) từ 0.5% lên 2%, áp dụng cho những chủ nhà người nước ngoài và các gia đình “liên quan gần gũi nhất” với họ, vốn có đa số thu nhập đã không được khai trên hồ sơ khai thuế của Canada.

Chính quyền B.C. cũng sẽ đưa vào một vài miễn giảm mới cho loại thuế này trong lúc những miễn giảm hiện có thì sẽ bị chấm dứt.

Bộ trưởng tài chính B.C. Carole James khẳng định: dựa trên những dữ liệu thu thập từ năm đầu tiên thực hiện, chính quyền tỉnh bang có thể kết luận rằng SVT đang phát huy tác dụng giống như dự tính: đó là ngăn chận được những người đầu cơ, các chủ nhà ngoại quốc, và những người sở hữu các căn nhà để trống. Từ SVT, tỉnh bang xác nhận đã thu về $115 triệu và số tiền này hiện đã được đưa vào các dự án nhà ở có giá có thể mua nổi.

Vài miễn giảm mới được đề cập ở trên lần này sẽ bao gồm:

  • miễn giảm cho những chủ tài sản là các thành viên của Quân lực Canada trong lúc vẫn còn tại ngũ, và cho các phối ngẫu của họ (spouses).
  • miễn giảm cho những người sở hữu các tài sản (ở đây là nhà cửa), vốn chỉ có thể đến được bằng đường nước (thí dụ, nhà ở trên đảo, trên cù lao,…vốn chỉ có thể tới được bằng thuyền bè).

Ngược lại, cũng kể từ ngày 31-12-2019, miễn giảm cho những chủ đất để trống người nước ngoài (owner of empty land) sẽ chấm dứt. Ngoài ra, miễn giảm cho những căn để trống (thí dụ, nhà condo, apartment, hoặc nhà phố – townhouse) trong các tòa nhà chúng cư – nơi mà việc cho thuê nhà bị cấm cũng sẽ bị chấm dứt trước ngày 31-12-2019. Theo các quy định mới vừa được công bố hôm thứ Ba, nếu một căn nhà vẫn không có ai ở, ngay cho nếu các luật địa phương áp dụng cho tòa nhà chung cư có cấm cho thuê, thì tỉnh bang vẫn sẽ áp đặt thuế SVT cho căn nhà để trống đó.

Cũng cần nhắc lại, được áp dụng từ ngày 31-12-2018, SVT nhắm vào những căn nhà để trống hoặc mua để đầu cơ trong các khu vực đông dân cư nhất B.C. Đó là những căn không được khai là nơi cư ngụ chính, hoặc không cho người khác thuê trong ít nhất 3 tháng/năm. Có hơn 99% dân B.C. đã được miễn loại thuế này. Trong tháng 9 năm nay đã có 11,783 chủ tài sản, đại diện cho 9,386 tài sản (là căn nhà) đã đóng nó. Tỉnh bang đang gia tăng công tác nhận diện và các thông tin bắt buộc khác đối với các chủ người ngoại quốc, các công ty và những tổ chức tín thác (trusts) trong các thủ tục nộp đơn xin miễn giảm. Những thay đổi này là nhằm cải thiện mức độ tuân thủ và ngăn ngừa các hành vi lẫn tránh đóng SVT.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email