Thuế lợi tức cho năm 2020

Ottawa: Trong những ngày cuối năm, ông Bill Morneau, tổng trưởng tài chánh đã đưa ra kiến nghị cắt giảm thuế cho cư dân Canada và những cắt giảm này sẽ có hiệu lực từ năm nay 2020.
Cũng theo ông tổng trưởng tài chánh thì việc cắt giảm thuế sẽ giúp cho 20 triệu người Canadians, nhất là những người ở giai cấp trung lưu.
Theo bà Janet Gray, một tham vấn tài chánh ở thị trấn Orleans, tỉnh bang Ontario thì hầu như không có ai chú ý đến những cắt giảm thuế này, vì những cắt giảm này không nhiều.
Tiền miễn giảm cá nhân trong năm 2020 sẽ gia tăng thêm $931 và ở mức $13,229, và mức miễn giảm cá nhân sẽ gia tăng lên $15,000 vào năm 2023. Mức miễn giảm cá nhân là số lợi tức tối đa được miễn thuế lợi tức liên bang, trước khi người này sẽ phải đóng thuế trên số lợi tức cao hơn con số $15,000 vào năm 2023.
Những người có lợi tức từ trên $150,473 một năm sẽ không được giảm thuế.

Thay đổi tiền đóng cho quỷ bảo hiểm thất nghiệp và tiền hưu công.
Tiền bảo hiểm thất nghiệp (EI) giảm từ 1.62 phần trăm xuống 1.58 phần trăm, trong khi tiền lợi nhuận hàng năm được bảo hiểm ( maximum insurable earnings) sẽ gia tăng từ $53,100 lên $54,200: tiền thuế cắt giảm không nhiều, cỡ 1 dollar cho mỗi lần lãnh tiền sau 2 tuần lễ làm việc.
Trong khi tiền đóng cho quỹ hưu công, CPP, lại gia tăng từ 5.1 phần trăm lên 5.25 phần trăm.
Tiền được bỏ vào trong trương mục tiết kiệm miễn thuế TFSA, trong năm 2019 gia tăng từ $5,500 lên đến $6,000. Như thế một người chưa từng bỏ một xu nào vào trương mục TFSA từ trước đến nay, sẽ được quyền bỏ tổng cộng $63,500 trong năm 2019.
Những người mua nhà lần đầu tiên hay những người ly dị trong vòng 4 năm trở lại, có quyền rút ra mượn 35 ngàn dollars trong quỹ hưu RRSP, mà không bị phạt.
Các nhà báo có quyền khai miễn trừ thuế số tiền $500 trong năm 2019, về việc mua báo điện tử trên mạng.
Tiền miễn trừ về thuế carbon cũng gia tăng lên $224 cho một người ở tỉnh bang Ontario, $243 cho một cư dân ở tỉnh bang Manitoba, $405 cho một cư dân ở tỉnh bang Saskatchewan và $444 cho một cư dân ở tỉnh bang Alberta.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email