Thuế má gia tăng cho những cư dân ở Toronto trong năm 2018.

Toronto: Một năm mới mà theo thông lệ là có những gia tăng về thuế má cho những cư dân sống trong nhiều thành phố ở Canada kể cả thành phố Toronto.
Theo những tính toán của các chuyên viên tài chánh của đài CBC thì cho dù muốn hay không muốn, những người có nhà ở thành phố Toronto sẽ phải trả thêm thuế.
Bản tin của đài CBC ước tính thuế gia tăng của một gia đình có nhà ở giá trung bình ở mức $624,418, và có hai con là $150, so với mức thuế năm 2017.
Sau đây là những gia tăng: thuế thổ trạch $65, tiền nước $47, tiền đổ rác $10, tiền trợ cấp cho các chương trình giải trí $8 và tiền trợ cấp cho những chương trình đi cắm trại mùa hè cho thiếu nhi $16.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email