Thuế thổ trạch ở Edmonton tăng nhẹ

Thành phố Edmonton vừa thông báo sẽ tăng nhẹ cả lệ phí cấp giấy phép nuôi thú cưng trong thành phố và thuế thổ trạch. Mục đích là để có tiền chi trả các chi phí thực thi Đạo Luật Bảo vệ Động vật (Animal Protection Act – APA).

Cần nhắc lại, mới hồi tháng 2 năm nay, Hội Nhân đạo Edmonton (Edmonton Humane Society) đã chuyển trách nhiệm thực thi luật bảo vệ động vật sang cho thành phố khi cho rằng họ “không phải là chuyên gia trong việc thực thi luật”. Kể từ khi đảm nhận trách nhiệm thực thi luật APA này từ tháng 2, thành phố Edmonton đã nhận hơn 3,000 câu hỏi và khiếu nại. Các nghị viên hội đồng thành phố Edmonton sau đó có bàn luận vấn đề tài trợ cho chi phí hằng năm ước tính tới $800,000 bằng cách hoặc sẽ tăng lệ phí cấp giấy phép nuôi chó và mèo thêm $2.50/năm, hoặc sẽ tăng thuế thổ trạch thêm 0.015%. Tuy nhiên, đến hôm thứ Tư tuần trước 21-8, thì ủy ban cộng đồng và các dịch vụ công cộng trong hội đồng thành phố Edmonton lại chọn một giải pháp thứ 3: kết hợp cả 2 giải pháp trên lại.

Nếu như được chấp thuận sau những cuộc cân nhắc tỉ mỉ ngân sách vào mùa thu năm nay, thì 2 khoản gia tăng được Edmonton gộp lại trong “mô hình tài trợ mới” nói trên (new funding model) ước tính sẽ mang lại $250,000/năm cho thành phố, bắt đầu từ ngày 1-1-2020. Phân nửa số tiền này là từ tăng nhẹ phí đăng ký thú cưng, còn phân nửa là từ tăng thuế thổ trạch. Tổng số tiền đó sẽ giúp chi trả cho các peace officers, chăm sóc y tế, vận chuyển và hỗ trợ pháp lý.

Để tăng những lệ phí nói trên, thành phố Edmonton xác nhận sẽ phải sửa đổi luật địa phương về cấp giấy phép nuôi động vật của mình.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email