Thuế thổ trạch ở thành phố Toronto gia tăng .

Toronto: Trong hôm thứ hai ngày 12 tháng 2, các nghị viên của hội đồng thành phố Toronto đã biểu quyết thông qua bản ngân sách thành phố cho năm 2018.
Các nghị viên đã bỏ phiếu với 31 nghị viên ủng hộ và 11 nghị viên chống, để thông qua bản ngân sách, bao gồm cả việc gia tăng thuế thổ trạch căn bản thêm 2.1 phần trăm, cộng thêm với 0.5 phần trăm cho quỹ xây cất thành phố và thêm 0.31 phần trăm cho loại thuế gọi là ” business climate and reassessment impact strategy”. Như thế mức thuế thổ trạch ở thành phố Toronto gia tăng 2.9 phần trăm cho năm 2018.
Một căn nhà được ước tính trị giá là 624,418 ở thành phố Toronto sẽ phải trả $2,907 tiền thuế thổ trạch cho nămn 2018.
Tiền thuế thổ trạch ở Toronto xem ra còn nhẹ hơn thuế thổ trạch ở thành phố bên cạnh Mississauga: Một căn nhà được ước lượng trị giá $479,000 ở thành phố Mississauga, sẽ phải đóng $4,438 tiền thuế thổ trạch.
Thị trưởng thành phố Toronto, ông John Tory từ chối không muốn thấy sự gia tăng thuế thổ trạch hàng năm cao hơn mức lạm phát.
Nhiều nghị viên của hội đồng thành phố đã muốn mức thuế thổ trạch tăng cao hơn, và chỉ trích ông thị trưởng là muốn giữ mức thuế thổ trạch thấp, để lấy phiếu trong cuộc bầu cử lại thị trưởng và nghị viên hội đồng thành phố Toronto, sẽ diễn ra vào tháng 10 năm nay.
Bản ngân sách thành phố Toronto năm nay lên d8ến 11.12 tỷ dollars.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email