Thuế thổ trạch sẽ gia tăng ở thành phố Toronto

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 6 tháng chạp, cư dân trong thành phố Toronto có thể sẽ phải trả thêm thuế thổ trạch, vì chính quyền thành phố đang cần thêm tiền cho các dự án phát triển hệ thống chuyên chở công cộng và xây thêm nhà cho những người có lợi tức thấp.
Ông John Tory, thị trưởng thành phố Toronto đã đưa ra một dự án gia tăng mức thuế thêm 1 phần trăm và sẽ kéo dài trong vòng 5 năm.
Theo phát ngôn viên của hội đồng thành phố Toronto thì dự trù gia tăng nếu được chấp thuận, sẽ khiến cư dân có nhà trong thành phố Toronto phải đóng thêm cho số thuế hàng năm là $43.
Việc gia tăng thuế thổ trạch cũng là một thất hứa của ông thị trưởng thành phố: khi ra tranh cử, ông đã nói là ông sẽ không cho tăng thuế thổ trạch.
Chính quyền thành phố Toronto hiện có mnột dự án xây cất nhà cho những người có lợi tức thấp và tu bổ lại hệ thống xe chuyên chở công cộng TTC: ngân khoản cho dự án này lên đến 23.4 tỷ dollars trong vòng 5 năm sắp đến.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email