Thuốc chích ngừa cúm năm nay không có hiệu lực

Toronto: Mùa cúm đã về  một cách mãnh liệt trong vùng đại thủ phủ Toronto với  những người bị bệnh, chờ la liệt trong các phòng cấp cứu của các bệnh viện, với những bảng hiệu dán tại nhiều văn phòng bác sĩ cho biết là  các văn phòng này đã hết thuốc chủng ngừa cúm.

Những  kinh nghiệm ở Úc Đại Lợi trong mùa cúm vừa xảy ra trong mấy tháng qua cho thấy là  mùa cúm năm nay ở Canada sẽ là  một mùa mà số người bị cúm nặng gia tăng.

Trong khi đó theo các  chuyên viên y tế thì  thuốc chủng ngừa cúm  năm nay đã không có hiệu quả.

Theo bác sĩ  Neil Rau một bác sĩ chuyên khoa về  bệnh truyền nhiễm đã nói là những kết quả chủng ngừa ở Úc Đại Lợi cho thấy là  thuốc chủng đã không  đạt được những mong muốn.

Cũng theo bác sĩ Rau thì  tỷ lệ những người chủng ngừa  không có bệnh trong năm nay chỉ có 10 phần trăm, thấp hơn tỷ lệ  thông thường từ 40 cho đến 50 phần trăm trong những năm trước đó.

Theo các chuyên gia thì loại vi rút  cúm năm nay là loại  H3N2 là một loại vi rút nguy hiểm, nhất là cho những người già và trẻ em.

Theo bộ Y Tế Canada thì  những vùng có dịch cúm nặng nhất ở Canada trong năm nay là vùng nam tỉnh bang Alberta và vùng nam tỉnh bang Ontario.

Tính cho đến nay, đã có 5 người chết vì cúm ở thành phố Calgary.

Bác sĩ Rau cũng lo lắng là liệu các bệnh viện có khả năng  thâu nhận số người bị cúm, trong những ngày lễ Giáng Sinh sắp đến.

Theo cơ quan kiểm soát bệnh tật, the Centre for Disease Control ở thành phố Atlanta, thì tuy thuốc chủng ngừa cúm không hiệu lực 100 phần trăm, nhưng cũng giúp làm giảm bớt bệnh tình.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email