Thuốc chủng ngừa bổ sung Pfizer có thể giúp ngăn ngừa biến thể omicron

Tel Aviv, Do Thái: Trong hôm thứ bảy ngày 11 tháng chạp, các nhà khảo cứu Do Thái đã công bố kết quả những thử nghiệm dùng thuốc chủng Pfizer với loài biến thể omicron.
Kết quả của cuộc khảo cứu này cũng có những kết luận như là cuộc khảo cứu của chính công ty Pfizer và BioNTech mới đây: chủng ngừa mũi bổ sung là yếu tố chính giúp ngăn chận sự lây truyền của loài biến thể omicron.
Cuộc khảo cứu của các nhà khảo cứu Do Thái ở trung tâm y tế Sheba và các nhà khảo cứu của phòng thí nghiệm vi rút của bộ y tế Do Thái đã cho thấy là những người được chích ngừa mũi bổ sung thì khả năng miễn nhiễm của những người này gia tăng 100 lần, so với số lượng miễn nhiễm còn lại chống covid trong người, sau khi chủng ngừa hai mũi Pfizer được 6 tháng.
Một khảo cứu của các nhà khoa học Nam Phi cũng cho thấy là những người đã chủng ngừa hai mũi Pfizer hoàn toàn, có thể vẫn bị nhiễm covid loài biến thể omciron.
Chính vì thế những ai đã chủng ngừa hoàn toàn hai mũi thì hãy mau mau ghi tên xin chủng ngừa mũi bổ sung trong mùa đông năm nay.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email