Thuốc chủng ngừa covid của công ty Johnson & Johnson sắp được chuẩn y cho sử dụng.

Hoa Thịnh Đốn: Tronghôm thứ tư ngày 24 tháng 2, các nhà khảo cứu của cơ quan đặc trách về dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ, FDA, đã chứng thực thuốc chủng ngừa covid của công ty Johnson& Johnson cho việc sử dụng khẩn cấp.
Việc chứng thực này là bước đầu quan trọng, giúp cho cơ quan FDA có lý do chuẩn y việc lưu hành loài thuốc chủng này.
Cơ quan FDA cũng đã chuẩn y việc dùng thuốc chủng của hai công ty Pfizer và Moderna, một ngày sau khi các nhà khảo cứu của cơ quan FDA chứng thực khả năng của những loại thuốc chủng này.
Tại Canada thì việc chuẩn y hai loại thuốc chủng của công ty Pfizer và Moderna cũng khoảng 1 tuần sau khi Hoa Kỳ chuẩn y.
Như thế trong vòng những ngày sắp tới, sẽ có thêm nhiều thuốc chủng ngừa covid được cho lưu hành ở Mỹ và Canada.
Thuốc chủng của công ty Johnson & Johnson chỉ cần một liều chích, giá rẻ hơn và không cần giữ ở nhiệt độ cao, sẽ giúp cho việc chủng ngừa covid hữu hiệu hơn trên toàn thế giới.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email