Thuốc chủng ngừa covid của Trung quốc chỉ hữu hiệu 50 phần trăm

Basilia, Ba Tây: Theo kết quả của những cuộc thử nghiệm thuốc chủng ngừa covid của Trung quốc vừa được công bố hôm thứ tư ngày 13 tháng giêng, thì loại thuốc chủng này không hữu hiệu như những thuốc chủng của các công ty Anh quốc và Hoa Kỳ.
Loại thuốc chủng của công ty Sinovac Biotech đã được cho thử nghiệm ở Ba Tây, mà theo những kết quả vừa được công bố, thì loại thuốc chủng này chỉ hữu hiệu có 50.4 phần trăm, so với sự hữu hiệu đến 95 phần trăm của các loại thuốc chủng của công ty Pfizer và công ty Moderna.
Ba Tây là xứ đầu tiên hoàn thành cuộc thử nghiệm thuốc chủng ngừa của công ty Trung quốc Sinova Biotech, và tin này đã được báo Wall Street công bố.
Các quốc gia ở khối thứ ba, những quốc gia nghèo như Ba Tây đã hy vọng sẽ dùng thuốc chủng ngừa của công ty Sinova vì vừa rẻ hơn thuốc chủng ngừa của các công ty dược phẩm Tây Âu, mà còn dễ dàng chuyên chở, không phải giữ trong nhiệt độ cực kỳ lạnh.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email