Thuốc chủng ngừa covid sản xuất ở Canada, sẽ được cung cấp cho toàn thế giới

Montreal: Trong hôm thứ ba ngày 7 tháng chạp, công ty sinh hóa Medicago tổ hợp với công ty dược phẩm GlaxoSmithKline, công bố kết quả của cuộc thử nghiệm thuốc chủng ngừa covid của công ty này ở giai đoạn 3.
Công ty Mediago mà trụ sở chính ở tỉnh bang Quebec cho biết là kết quả cuộc thử nghiệm thuốc chủng covid của công ty này ở giai đoạn 3 cho thấy là sự công hiệu của thuốc chủng này đạt được 71 phần trăm đối với các loài biến thể của covid trong thời gian thử nghiệm ( trước khi có biến thể omicron).
Loại thuốc chủng ngừa covid của công ty Medicago là một loại thuốc chủng dùng thực vật làm nguyên liệu chế tạo những phân tử giống như con vi rút corona.
Khi thuốc chủng này được chích vào người, thì hệ thống miễn nhiễm sẽ tạo những kháng thể để chống lại những con vi rút thực khi chúng xâm nhập vào.
Kết quả của cuộc thử nghiệm đợt ba sẽ được công bố và công ty Medicago sẽ xin bộ y tế Canada chuẩn y cho việc sử dụng thuốc chủng làm bằng thực vật của công ty này.
Nếu được bộ y tế Canada chuẩn y thì đây là loại thuốc chủng covid đầu tiên trên thế giới làm bằng thực vật và cũng là thuốc chủng covid đầu tiên chế tạo ở Canada.
Với trên 80 phần trăm cư dân Canada đã được chủng ngừa covid hoàn toàn, thuốc chủng của công ty Medicago sẽ được dùng để xuất cảng ra trên toàn thế giới.

Nhận báo giá qua email