Thuốc chủng ngừa covid sẽ có ở Hoa Kỳ vào đầu tháng chạp năm nay

Hoa Thịnh Đốn: Theo những tin tức loan báo trong hôm chúa nhật ngày 22 tháng 11, Hoa Kỳ sẽ có thuốc chủng ngừa covid vào đầu tháng chạp năm nay, tức là chỉ còn vài tuần nữa là cư dân Mỹ có thể có thuốc chủng ngừa.
Bác sĩ Moncef Slaoui, trưởng ban đặc nhiệm về thuốc chủng covid Hoa Kỳ đã nói là hy vọng là vào đầu tháng tới, sẽ có những chương trình chủng ngừa cho cư dân Mỹ.
Bác sĩ Slaoui nói là một khi cơ quan đặc trách về thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ FDA chuẩn y , thì trong vòng 24 tiếng đồng hồ, thuốc chủng ngừa covid sẽ được phân phối đến các bệnh viện.
Bác sĩ Slaoui cũng nghĩ là thuốc chủng ngừa covid sẽ được chuẩn y trước ngày 11 tháng 12 năm nay.
Chúng ta cũng biết là các cuộc thử nghiệm của hai công ty dược phẩm Pfizer và Moderna đã cho thấy thuốc chủng covid của hai công ty này hữu hiệu đến 95 phần trăm và hai công ty đã xin phép cơ quan FDA cho lưu hành những loại thuốc chủng này.
Cũng theo bác sĩ Slaoui thì sẽ có khoảng 20 triệu người Mỹ được chủng ngừa covid trong tháng chạp năm nay và sau đó qua tháng giêng năm tới 2021, sẽ có thêm 30 triệu người Mỹ được chủng ngừa.
Bác sĩ Slaoui cũng tiên đoán là vào tháng 5 năm tới 2021, 70 phần trăm cư dân Mỹ sẽ được chủng ngừa covid.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email