Thượng viện Canada thông qua dự luật hợp thức hóa cần sa.

Ottawa: Các thượng nghị sĩ liên bang Canada đã thông qua dự luật C-45, dự luật hợp thức hóa việc sử dụng cần sa ở Canada.
Dự luật C-45 này với một số sửa đổi từ thượng viện sẽ được gửi trở lại hạ viện cho lần biểu quyết , trước khi phải gửi qua thượng viện một lần nữa.
Như thế việc hợp thức hóa cần sa có thể tiến hành theo đúng như những dự định là cần sa sẽ được sử dụng công khai ở Canada nhưng sẽ không thể đúng vào ngày 1 tháng 7 như dự trù: Theo ông Petitpas Taylor, tổng trưởng y tế thì sau khi dự luật C-45 được thông qua, chính quyền các tỉnh bang có thời gian 3 tháng chuẩn bị cho việc lưu hành cần sa ở từng tỉnh bang.
Số phiếu ủng hộ dự luật C-45 ở thượng viện gồm 56 phiếu thuận, 36 phiếu chống và 1 phiếu trắng.

Nhận báo giá qua email