Thượng viện Georgia thông qua đạo luật chấm dứt việc đổi giờ

Việc đổi giờ, kéo dài thêm một tiếng vào mùa hè và rút ngắn lại một giờ vào mùa đông, trong tương lai có thể sẽ không còn được áp dụng tại tiểu bang Georgia. Với kết quả biểu quyết 46 thuận và 7 phiếu chống, Thượng viện Georgia đã thông qua một đạo luật để Georgia có thể sẽ không còn áp dụng theo chính sách này trong tương lai.

Dự luật này sau đó được đưa sang Hạ viện để biểu quyết. Hiện nay chỉ có hai tiểu bang Arizona và Hawaii là không áp dụng chính sách thay đổi giờ giấc (được xem như là để tiết kiệm thời gian có ánh mặt trời), và chỉ có Quốc Hội Hoa Kỳ mới có thẩm quyền thay đổi việc này theo quy định áp dụng cho cả nước. 

Nếu như dự luật của Thượng viện cũng được chấp thuận tại Hạ Viện Georgia và thông qua trước ngày 14 tháng Ba, tiểu bang Georgia sẽ tiếp tục ở trong thời gian tiêu chuẩn hiện nay. Còn nếu như dự luật này được thông qua sau ngày này, nó sẽ chỉ bắt đầu áp dụng sau tháng 10 sắp tới.

Vào năm qua, một dự luật tương tự cũng được đề nghị nhưng không được đa số chấp thuận tại Hạ Viện.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email