Thượng viện Mỹ chuẩn y thỏa hiệp tự do mậu dịch Bắc Mỹ mới.

Hoa Thịnh Đốn:Trong hôm thứ sáu ngày 17 tháng giêng, thượng viện Hoa Kỳ đã chuẩn y thỏa hiệp tự do mậu dịch Bắc Mỹ được sửa đổi.
Như thế chỉ cần chữ ký của tổng thống Trump là dự luật này sẽ thành luật ở Hoa Kỳ.
Thỏa hiệp này cũng đã được thông qua ở Mễ Tây Cơ, và còn cần quốc hội Canada thông qua nữa là xong.
Cũng theo những tin tức loan báo thì hạ viện Canada sẽ nhóm họp trở lại vào ngày 27 tháng giêng, sau một thời gian nghỉ lễ, và dự luật sẽ được đệ trình quốc hội.
Tuy đảng cầm quyền Tự Do hiện nay là một chính quyền thiểu số, nhưng người ta tiên đoán là dự thảo tự do mậu dịch Bắc Mỹ sẽ được hạ viện Canada thông qua.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email