Tỉ lệ lây nhiễm vượt mức nguy hiểm: Khu Học Chính Houston vẫn mở các lớp học trực tiếp

Các trường học trong Khu Học Chính Houston vẫn tiếp tục mở cửa đón các học sinh đến trường dù rằng tỉ lệ lây nhiễm tại Harris County đã vượt mức nguy hiểm phải đóng cửa trường học như dự định lúc ban đầu. Trong kế hoạch đề ra, các viên chức Học Khu nói rằng các lớp học phải trở lại hình thức học tại nhà theo mạng trực tuyến nếu như tỉ lệ lây nhiễm tại địa phương có mức trung bình trên 7% trong suốt 14 ngày liền. Trong ngày thứ Hai 26/10, tỉ lệ lây nhiễm là 7.4%.

Vào đầu tuần trước, Học Khu Houston đã mở lại các lớp học trực tiếp cho học sinh đến trường để đón nhận khoảng 40% số học sinh lựa chọn phương thức này. Nhưng qua ngày hôm sau, có 16 trường học đã bị đóng cửa trở lại vì có trường hợp lây nhiễm. Sau đó, các viên chức quyết định nâng cao tiêu chuẩn để nói rằng các trường học sẽ phải đóng cửa nếu như có 2 trường hợp bị lây nhiễm, thay vì chỉ có 1 như đã quy định trước đó.

Theo quy định của cơ quan Texas Education Agency có chức năng như Bộ Giáo Dục tiểu bang, các trường học có thể bị đóng lại tối đa là 5 ngày vì lý do có dịch bệnh Covid-19, trừ khi cơ quan này đồng ý gia hạn tuỳ theo tình hình khẩn cấp. Tuy nhiên, mỗi Học Khu tự ấn định những tiêu chuẩn để quyết định khi nào thì có thể đóng cửa các trường học.

Một số các thầy cô và phụ huynh lo ngại trước việc các viên chức Học Khu Houston không tỏ ra cương quyết trong việc đóng cửa lại các trường học một khi tỉ lệ lây nhiễm trong cộng đồng tăng cao hơn mức 7%.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email