Tỉ lệ thất nghiệp tại Texas trong tháng 1 chỉ ở mức 4%

Thống kê của Sở Lao Động Texas vừa cho biết là tỉ lệ thất nghiệp trên toàn tiểu bang trong tháng 1 đầu năm nay là 4%, tức là có gia tăng chút ít so với tỉ lệ của tháng 12 là 3.9%. Theo lời của Giám đốc Julian Alvarez của Sở Lao Động thì thị trường nhân dụng của Texas coi như đã có 93 tháng liên tục tăng trưởng đều đặn số công ăn việc làm.
Vùng Midland ở phía bắc được xem như là nơi có tỉ lệ thất nghiệp thấp nhất là 2.4%, trong khi vùng McAllen-Edinburg-Mission ở phía nam gần biên giới với Mễ Tây Cơ có tỉ lệ cao nhất là 7.6%.
Trong khi đó, tỉ lệ thất nghiệp trên toàn nước Mỹ cho tháng 2 vẫn ở mức bình thường là 4.1%. Tỉ lệ thất nghiệp ở Texas cho tháng Hai sẽ được loan báo sau ngày 23/3 sắp tới.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email