Tiệc ra mắt Tân nghị viên Steve Le

Ngày 22-1-2016 tại nhà hàng Ocean Palace Houston Texas, Tân nghị viên, Bác sĩ Steve Le – Lê Minh Đức đã có buổi tiệc gặp gỡ và cám ơn với các cử tri người Mỹ gốc Việt đã giúp ông đắc cử vào vị trí này. Sự hiện diện rất đông cư dân trong vùng là niềm khích lệ lớn lao để yểm trợ tinh thần cho Tân nghị viên Steve Le trên bước đường phục vụ cho cộng đồng người Việt.

Nghị viên Steve Le nhận định rằng khi nghe đến người Mỹ gốc Việt là mọi người nghĩ ngay đến sự thành công trong thương mại, học vấn, giáo dục do đó ông mong muốn kêu gọi các bạn trẻ hãy tham gia cùng góp một bàn tay để đi vào đường lối chánh trị, vì đây là cách để phục vụ không những chỉ riêng người dân Hoa Kỳ mà còn cho những người dân thuộc cộng đồng Việt Nam. Nghị viên Steve Le sẽ phối hợp với Ban đại diện cộng đồng người Việt thành lập “Ủy Ban An Ninh Cộng Đồng” để mang lại quyền lợi về an ninh cho cộng đồng người Việt tại Houston.

Tin, ảnh: Bạch Cúc

Nhận báo giá qua email