Tiệm ăn, tiệm làm móng, phòng tập thể dục .. được mở cửa lại ở các thành phố vùng York như Markham, Vaughan..

Toronto: Trong hôm thứ sáu ngày 19 tháng 2, thủ hiến Doug Ford của tỉnh bang Ontario cho biết là theo lời yêu cầu của các viên chức y tế, lệnh phong tỏa ở hai khu vực là thành phố Toronto và vùng Peel sẽ còn tiếp tục ít ra thêm 2 tuần nữa cho đến ngày 8 tháng 3, nhưng vùng York sẽ được mở cửa lại và được liệt vào cấp số màu đỏ.
Như thế bắt đầu từ ngày 22 tháng 2 sắp đến, các tiệm ăn, tiệm làm móng, tiệm cắt tóc, phòng tập thể dục ở các thành phố trong vùng York sẽ được mở cửa lại.
Vùng York nằm trong vùng đại thủ phủ Toronto bao gồm các thành phố như Richmond Hill, Vaughan, Markham.. trong khi vùng Peel bao gồm ba thành phố là Mississauga, Brampton và Caledon.
Các giới chức y tế ở thành phố Toronto và vùng Peel đã yêu cầu chính quyền tỉnh bang gia hạn lệnh phong tỏa thêm 2 tuần nữa. Vùng North Bay Parry Sound cũng bị phong tỏa thêm 2 tuần vì có nhiều người nhiễm covid trong những ngày qua.
Các thành phố trong vùng York, được mở cửa lại và được niêm yết là vùng màu đỏ, sẽ được mở cửa lại những tiệm ăn, tiệm làm móng, phòng tập thể dục.. với số khách hàng được vào giới hạn.
Tại vùng được liệt kê màu đỏ như vùng York, các nơi thờ phượng, các lễ cưới, các đám ma cũng sẽ được cho thi hành nhưng giới hạn số người tham dự.
Quý vị nào sống ở trong vùng York có thể mời bạn bè tới nhà hát hò, ăn uống, nhưng số người được tham dự tối đa là 5 người, và tối đa là 25 người nếu họp mặt ngoài trời.
Các tiệm ăn, các phòng tập thể dục được nhận vào cùng 1 lúc tối đa là 10 người.
Người ta có thể đi cắt tóc, làm móng.. nhưng phải đeo khẩu trang và phải hẹn trước.
Trong ngày thứ năm 18 tháng 2, có thêm 1,150 người nhiễm covid ỏ tỉnh bang Ontario, và trong số này có 376 người ở Toronto, 264 người ở vùng Peel và 108 người ở vùng York nhiễm covid.
Cũng trong hôm thứ năm, số người nhiễm covid và phải nằm trong các bệnh viện ở tỉnh bang Ontario giảm xuống còn 689 người. Trong số 689 người này có 269 người phải nằm trong khu cấp cứu và 190 người cần máy trợ thở.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email